logo7
  • IMG_4035.jpg
  • IMG_0121.jpg
  • SAM_3404.jpg
  • IMG_2376.jpg
  • IMG_0117.jpg
  • DSC_5896.jpg
  • DSC_6115.jpg
  • afb02.jpg

Rouwinformatie

Rouw is geen ziekte, maar een normale - en soms heel heftige - reactie op verlies. Je kunt je er wel ziek van voelen.  Rouwen is hard werken, er zijn diverse taken te verrichten. Die taken lopen door elkaar en soms kom je ze op een later tijdstip weer tegen. Deze taken komen aan de orde bij verlies door overlijden, maar ook bij echtscheiding en andere verliezen. (W. Worden) Rouw is de achterkant van liefde. Rouw is dus geen trechter waar je doorheen moet en daarna vanaf bent, maar iets wat bij je blijft, en er steeds anders uit komt te zien.

taak 0  ontmoeten  leren omgaan met verdriet en rouw  
taak 1  erkennen  beseffen dat het echt gebeurd is  
taak 2  herkennen  omgaan met een warboel aan gevoelens  
taak 3   verkennen  verder leven met het gemis en met je herinneringen  
taak 4   verbinden  opnieuw je leven oppakken, het verlies krijgt een plek in je hart  
Bij rouw is er een dynamisch proces van slingeren tussen bezig zijn met het verlies en bezig zijn met herstel. Deze slingerbeweging is voor iedere rouwende anders. Sommigen zijn meer verliesgericht, anderen meer herstelgericht bezig. Dit duale procesmodel is dus heel persoonlijk. (Stroebe en Schut) Kinderen kunnen heel gemakkelijk van het ene naar het andere bewegen. Vrouwen zijn in de regel meer verliesgericht georienteerd en mannen meer herstelgericht. Dit kan tot gevolg hebben dat je elkaar niet begrijpt in je rouwproces. Het wordt wel eens vergeleken met het roeien in een boot: als je steeds maar met een roeispaan roeit (alleen verliesgericht of alleen herstelgericht) blijf je rondjes draaien en kom je niet vooruit. Als je beide roeispanen kunt gebruiken ga je weer vooruit. Het is zoals ze zee: soms kabbelen de golven rustig, dan weer zijn ze wild en overspoelen ze je. Een heen en weer bewegen tussen onmacht en kracht, tussen verleden en toekomst, tussen confrontaties en vermijding, tussen aanwezigheid en afwezigheid, oftewel veerkracht.
 
 verliesgericht  herstelgericht
 confrontatie met verlies en pijn  vermijden/ontkennen verlies en pijn
 alles hetzelfde willen houden  afleiding zoeken in werk/sport/hobby
 herinneringen opzoeken  nieuwe taken en rollen op je nemen
 zoeken van sociale steun/uiten gevoelens  fysieke en mentale actie
 affectief gericht  probleemgericht
 herdefinieren relatie  herdefinieren identiteit