Agenda

Februari 2024

Op 2 februari, 9 februari en 23 februari zal de basistraining ‘Over rouw gesproken‘ worden gegeven in de Voorstraat 51 te Delft. Deze training geef ik samen met mijn collega Pauline Stadhouders van de Levensboom Delft. Accreditatie voor POH GGZ, SKJ, V&VN, NaVU, Registerplein en het Register vak therapie.

Deze maand loopt de lotgenotengroep voor ouders van een overleden kind, die gestart is in januari en verder gaat in maart. Mogelijk organiseren we in het najaar een lotgenotengroep voor ouders met het verlies van een baby. Neem bij interesse contact met mij op.

Maart 2024

Op 4 maart en 25 maart staat de training Over rouw gesproken bij kinderen en jongeren‘ gepland. Deze training is een combinatie van theorie met veel werkvormen die direct inzetbaar zijn bij de leeftijdsgroep. We gaan actief en creatief aan de slag. De training wordt gegeven in het Bondsgebouw in Voorschoten aan de Leidseweg. De training is voor jeugdprofessionals. Accreditatie voor SKJ en het Registerplein.

Op 15 en 22 maart geef ik de introductietraining aan nieuwe vrijwilligers van Hospice Wassenaar. Deze training wordt in het hospice gegeven.

April 2024

Op 5 en 12 april geef ik de training ‘Over rouw gesproken de Verdieping‘ in de Voorstraat 51 te Delft. Deze training is een vervolg – de verdieping – op de basistraining. We gaan traumasensitief leren werken. De training geef ik samen met mijn collega Pauline Stadhouders van de Levensboom in Delft.

Op 19 april verzorg ik een training voor de vrijwilligers van Humanitas Steun bij Verlies in de regio Rijnland over presentie.

Mei 2024

Op 16 mei ben ik gastspreker in Café Scarabee, in het centrum voor leven met kanker te Leiden. Het zal deze avond gaan over ziekte in het gezin en hoe gaat het met de kinderen?

Op 30 mei zal ik spreken op het seminar voor Patz medewerkers in Wassenaar (palliatieve zorg thuis) dat door Hospice Wassenaar wordt georganiseerd. Naast aandacht voor Advanced Care Planning en Stoppen met eten en drinken zal ik het thema verlies en rouw in de palliatieve fase voor mijn rekening nemen.