Rouwinformatie

Rouw is geen ziekte, maar een normale – en soms heel heftige – reactie op verlies. Je kunt je er wel ziek van voelen. Rouwen is hard werken, er zijn diverse taken te verrichten. Die taken lopen door elkaar en soms kom je ze op een later tijdstip weer tegen. Deze taken komen aan de orde bij verlies door overlijden, maar ook bij echtscheiding en andere verliezen. (W. Worden) Rouw is de achterkant van liefde. Rouw is dus geen trechter waar je doorheen moet en daarna vanaf bent, maar iets wat bij je blijft, en er steeds anders uit komt te zien.

taak 0 ontmoeten leren omgaan met verdriet en rouw
taak 1 erkennen beseffen dat het echt gebeurd is
taak 2 herkennen omgaan met een warboel aan gevoelens
taak 3 verkennen verder leven met het gemis en met je herinneringen
taak 4 verbinden opnieuw je leven oppakken, het verlies krijgt een plek in je hart

Bij rouw is er een dynamisch proces van slingeren tussen bezig zijn met het verlies en bezig zijn met herstel. Deze slingerbeweging is voor iedere rouwende anders. Sommigen zijn meer verliesgericht, anderen meer herstelgericht bezig. Dit duale procesmodel is dus heel persoonlijk. (Stroebe en Schut) Kinderen kunnen heel gemakkelijk van het ene naar het andere bewegen. Vrouwen zijn in de regel meer verliesgericht georienteerd en mannen meer herstelgericht. Dit kan tot gevolg hebben dat je elkaar niet begrijpt in je rouwproces. Het wordt wel eens vergeleken met het roeien in een boot: als je steeds maar met een roeispaan roeit (alleen verliesgericht of alleen herstelgericht) blijf je rondjes draaien en kom je niet vooruit. Als je beide roeispanen kunt gebruiken ga je weer vooruit. Het is zoals de zee: soms kabbelen de golven rustig, dan weer zijn ze wild en overspoelen ze je. Een heen en weer bewegen tussen onmacht en kracht, tussen verleden en toekomst, tussen confrontaties en vermijding, tussen aanwezigheid en afwezigheid, oftewel veerkracht.

Verliesgericht

confrontatie met verlies en pijn

alles hetzelfde willen houden

herinneringen opzoeken

zoeken van sociale steun/uiten gevoelens

 affectief gericht

herdefinieren relatie

Herstelgericht

vermijden/ontkennen verlies en pijn

afleiding zoeken in werk/sport/hobby

nieuwe taken en rollen op je nemen

fysieke en mentale actie

probleemgericht

herdefinieren identiteit