Voor wie?

kinderen/jongeren – Mis jij iemand waar je veel verdriet van hebt? Door de scheiding van je ouders of door overlijden? Heb je het gevoel dat je daar met weinig mensen over kunt praten of wil je je familie niet belasten? Wil jij iets delen over je gemis maar weet je niet hoe? Heb jij vragen over ziekte, scheiden of doodgaan? Vraag je je af hoe je nu verder moet en of het ooit weer leuk wordt? Met symboliek, muziek, spel en creatieve werkvormen zoeken we hoe je kunt rouwen en je gevoelens onder woorden kunt brengen. In elke leeftijdsfase stel je andere vragen en leer je andere vaardigheden om met de situatie om te gaan.

volwassenen/ouders – Hoe help ik mijn kind in het omgaan met verlies na overlijden of een scheiding? Wat is normaal gedrag bij rouw? Hoe reageer ik op mijn kind? Hoe vertel ik mijn kind over de dood of over het sterven van een dierbare? Hoe ga ik met mijn eigen gevoelens om in het bijzijn van mijn kinderen? Hoe leg ik mijn ziekte uit? Hoe kan ik verder met mijn leven na dit verlies? Kun je een verlies verwerken? Alle vragen zijn bespreekbaar en ook verlies dat eerder heeft plaatsgevonden maar weer wordt aangeraakt door nieuw verlies krijgt de ruimte.

lotgenotengroepen – Wil je liever praten met lotgenoten? Het is mogelijk om een lotgenotengroep te organiseren rond rouw, ziekte of echtscheiding. Het fijne van een lotgenotengroep is de herkenning, de erkenning en de steun die je bij elkaar kunt vinden. Anderen begrijpen vaak niet wat je doormaakt, je wilt het liever alleen delen met mensen die het echt begrijpen. Lotgenotengroepen kunnen op grond van leeftijd of soort verlies worden samengesteld.

gezinnen/echtparen – Heb je het gevoel dat je er samen niet meer over kan praten? Iedereen in een gezin gaat anders om met verlies. Het is soms lastig om elkaar te blijven begrijpen. Je kunt het gevoel krijgen allemaal op een ander eilandje te zitten. Met behulp van o.a. het therapeutisch bordspel “Alle sterren van de hemel” kun je met elkaar in gesprek blijven en bemerken dat er meer manieren zijn om te rouwen. Bij ziekte in een gezin kunnen ouders zo in beslag genomen zijn door hun eigen zorgen dat ze niet weten hoe zij hun kinderen kunnen steunen. Hierbij kan het spel ‘De wereld van verschil’ helpend zijn. Ik begeleid ook gezinnen bij het samen voorbereiden van het afscheid d.m.v. een familiegesprek of herinnerdingen.

schoolteams/kinderopvang– Hoe maken we de dood/ernstige ziekte bespreekbaar in een klas? Is er bruikbaar materiaal? Scholen kunnen mijn expertise inroepen bij verlies of ernstige ziekte op school, ze kunnen voorlichting krijgen over omgaan met rouw en verlies in diverse leeftijdsgroepen, advies bij het opzetten en uitvoeren van een rouwprotocol, ondersteuning bij een ouderavond, of een gastles dan wel workshop aanvragen.

groepen- Ik verzorg lezingen over verliesgerelateerde thema’s zoals: Omgaan met verlies, Vooroordelen bij rouw, Met liefdevolle lege armen over levenloos geboren kinderen, Verlies door dementie aan de hand van mijn boek ‘Papa waar ben je?’, Rouw bij kinderen en jongeren, Kanker in het gezin. Hoe gaat het met de kinderen? Rouw bij suicide. Een voordrachtavond met gedichten over rouw uit mijn boek ‘Rouwen tussen eb en vloed’ samen met musici. 

Ik geef de trainingen ‘Over verlies gesproken’ geaccrediteerd voor POH GGZ, V&VN en SKJ en ‘Over rouw gesproken bij kinderen en jongeren’ samen met Pauline Stadhouders van de Levensboom Delft.  Ik verzorg trainingen op aanvraag voor inloophuizen, scholen, uitvaartorganisaties, POH GGZ, vrijwilligersorganisaties en de palliatieve zorg.  Ik ben gecertificeerd CRKBO docent. Ik begeleid intervisiebijeenkomsten en geef supervisie aan collega’s.

Hoe mooier en rijker de herinneringen
des te moeilijker de scheiding
maar dankbaarheid verandert de pijn
van de herinnering in stille vreugde
Dietrich Bonhoeffer