Sterven als bron van leven

Start 9-maanden groep

In januari 2025 starten we met de 9-maanden groep. Deelnemen aan de 9-maanden groep betekent dat je je gedurende negen maanden verdiept in thema’s als Liefde, Verlies en Vergeving.

In het leven hopen we op liefdevolle relaties met onze familie, eventuele partner, kinderen en vrienden. Vaak echter dragen we pijn, verlies en diep verborgen verdriet dat ons belemmert om voluit te leven en lief te hebben.

De oefeningen van Liefde, Verlies en Vergeving helpen je om in het hier en nu meer liefdevolle aandacht en compassie voor jezelf en anderen te ontwikkelen. Elke bijeenkomst wordt er uitgebreid tijd ingeruimd om te luisteren naar wat op dat moment door ieder gedeeld wil worden. Daarnaast doen we verschillende oefeningen en is er ruimte voor beelden uit de kunst, literatuur en muziek.

Als we onze verhalen delen neemt onze behoefte om de gebeurtenissen in het leven op een bepaalde manier te interpreteren af. We stellen ons open voor de ‘niet-wetende’ geest en we staan een dieper deel van onszelf toe om naar voren te komen en te spreken. Wat er op die manier naar buiten komt, zijn de verhalen van onze ziel.

De 9-maandengroep is gebaseerd op het gedachtegoed van Michael Murphy. Wij krijgen de kennis overgedragen van Jacinta van Harteveld, die door hem is opgeleid.

In de bijlage hieronder tref je verdere praktische informatie aan. Nieuwsgierig geworden? Dan nodigen we je van harte uit voor één van de informatiebijeenkomsten.

Maandag 2 september om 19.30 uur
bij Nic Oosterveer, Abeelenpark 20 in Noordwijkerhout

Woensdag 2 oktober om 19.30 uur
bij Anne Remijn, Leidseweg 459 in Voorschoten

Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar:

Anne Remijn              06 3021 8082            info@praktijkebenvloed.nl

Nic Oosterveer          06 5389 8409            nic@thuisvaart.nl

Sterven als bron van leven

We hebben het voornemen om

met zachte en vriendelijke ogen en oren

te kijken en luisteren naar onszelf en elkaar

in het vertrouwen dat ieder mens

zijn eigen pad weet.

 

Sterfelijkheid is wat ons verbindt.

We willen met aandacht stilstaan

bij wat dit betekent,

in vertraagde tijd

met ruimte voor ieders ervaring

en in afstemming op elkaar,

opdat we in volle overgave kunnen Leven.

BIJLAGE

Pratische informatie

Bijeenkomsten

De groep komt eens in de vier weken op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur bij elkaar. De eerste twee dagen zijn opeenvolgend in Delft (zonder overnachting) waar ook de bijeenkomsten 3 t/m 9 worden gehouden. We sluiten af met een weekend waarin je met de hele groep op pad gaat van vrijdagmorgen tot en met zaterdagmiddag. Tussen deze groepsbijeenkomsten door kom je één keer per maand samen met twee andere mensen uit jouw groep. Tijdens deze ontmoeting kijk je terug op de vorige bijeenkomst en wat die met jou gedaan heeft. Daarnaast blik je vooruit naar het volgende thema. Aan het eind van elke bijeenkomst worden suggesties gegeven hoe je deze tussentijdse ontmoeting vorm en inhoud kunt geven.

Data

Hieronder tref je een overzicht aan van de data en de thema’s van elke bijeenkomst. Deze data liggen vast: er kan tussentijds niet in geschoven worden.

Bijeenkomst

Datum

Tijd

Inhoud

1 en 2

17 en 18 januari 2025

10.00 – 17.00

Kennismaking

3

14 februari 2025

10.00 – 17.00

Verlies

4

14 maart 2025

10.00 – 17.00

De schreeuw

5

11 april 2025

10.00 – 17.00

Eigen sterfelijkheid

6

9 mei 2025

10.00 – 17.00

Vergeving

7

6 juni 2025

10.00 – 17.00

Afscheid nemen

8

4 juli 2025

10.00 – 17.00

Dierbare ontmoeten

9

zomer 2025

10.00 – 17.00

Overledene herdenken

10

12 en 13 september 2025

10.30 op vrijdag

– 17.00 op zaterdag

Trouw zijn aan jezelf

 

Waar: De eerste negen bijeenkomsten vinden plaats op de Voorstraat 51 in Delft.

Je kan hier komen met de trein, 12 minuten lopen vanaf het station, of met de auto, gratis parkeren in de Indische wijk (zoek op Timorstraat) en 10 minuten lopen over de brug (Vrijenbanselaan) of in een van de parkeergarages in Delft. Het laatste weekend vindt plaats in Retraitecentrum ’t Zonnehuis in Loenen op de Veluwe.

www.voorstraat51.nl            www.zonnehuis.nl

Verbinding: Meedoen met de negen maanden groep is niet vrijblijvend. Het vraagt om de bereidheid je te verbinden en je ook buiten de bijeenkomsten om in de thema’s te verdiepen. Veel van de oefeningen vinden in een drietal plaats. Het is dus van belang dat je er elke bijeenkomst bent, calamiteiten daargelaten natuurlijk.

Stand-in: Alle deelnemers wordt gevraagd om voor aanvang van de groep in de nabije familievriendenkring een zogenaamde ‘stand-in’ te zoeken. Je kunt een broer of zus, partner, zoon of dochter vragen. Maar een vriend of vriendin die je na aan het hart ligt kan ook. Mocht jij onverhoopt een dag echt niet aanwezig kunnen zijn, dan vervangt deze persoon jou. Daarnaast wordt de stand-in bij de lunch van de eerste zaterdagbijeenkomst en bij bijeenkomst acht uitgenodigd. Je doet dan samen een oefening, waarin je meer open dan gewoonlijk elkaar toespreekt en naar elkaar luistert.

Waarom een drietal? Het is nodig omdat we vaak in drietallen, de zogenaamde trio’s, zullen werken. In het trio vervullen de deelnemers steeds drie rollen, die van de verteller (Mortal), de getuige (Soul) en de gids (Spirit).

Drie rollen:

De verteller: Als je in de gelegenheid wordt gesteld om je verhalen, de mooie, moeilijke, pijnlijke ervaringen uit je leven, ononderbroken te vertellen, waarbij anderen liefdevol getuige zijn, dan kun je ze echt horen met liefde en compassie. Je spreekt en luistert jezelf daarmee als het ware tevoorschijn. Je kunt zo je verhalen vrijgeven. Dit betekent niet dat je ze vergeet; ze kunnen hun zwaarte wat verliezen waardoor ze lichter te dragen worden.

De getuige: Zonder oordeel getuige zijn, verschilt van het luisteren dat je gewoonlijk doet. De getuige luistert met compassie en onvoorwaardelijke aandacht zonder te analyseren of te oordelen. De getuige ‘doet niets’: knikt niet, humt niet, stelt geen vragen en draagt geen oplossingen aan. De getuige luistert stil met een liefdevolle intentie. In de rol van getuige ga je over van ‘doen’ naar ‘zijn’. Michael beschrijft het als de overgang van ‘human doing’ naar ‘human being’.

De gids: de gids zit in de drietallen schuin achter de verteller en geeft door zijn manier van aanwezig zijn kracht en moed aan de verteller. Is letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug. Incidenteel, met grote terughoudendheid, want er mag vertrouwen zijn dat de verteller weet wat nodig is, kan hij/zij de verteller een lichte aanmoediging geven als hij/zij zijn woorden kwijt is. De gids bewaakt de tijd. Dit is meer dan zorgen dat de groep op schema blijft. Het herinnert de verteller (en de gids zelf) eraan dat in iedere trio-oefening, net als in het leven zelf, je een beperkte tijd hebt om te zeggen wat gezegd wil worden.

De kosten

De kosten zijn € 1595 vrijgesteld van btw per persoon.

Dit is inclusief koffie, thee, lunch en het weekend met overnachting.

Over Nic Oosterveer:

In mijn eigen praktijk Thuisvaart, is mijn oriëntatie leven vanuit verlies, omzetten in bezield leven. Ook zijn mijn eigen bewegingen in het leven vaak ontstaan vanuit een verlies of verdriet ervaring. Elke coachvraag heeft vaak een vorm van verlies in zich.

Sinds 2020 begeleid ik lotgenotengroepen en geef ik tweemaal per jaar de driedaagse basistraining Steun bij Verlies voor Humanitas. Ook ben ik sinds 2014 verbonden aan de Ridhwanschool, een pad van realisatie en ontwikkeling van de menselijke essentie.

In ‘Sterven als bron van leven’, komt de essentie van het bovenstaande samen.

Over Anne Remijn:

Mijn pad liep van leerkracht in het onderwijs naar rouwtherapeut. Ervaringen met verlies binnen het onderwijs en eigen verlieservaringen rond pleegzorg en dementie brachten mij bij het Land van Rouw.

Sinds 2008 ben ik actief begeleider van boeddhistische meditatiegroepen. Sinds 2015 begeleid ik lotgenotengroepen. Daarnaast geef ik al jaren trainingen over o.a. verlies, rouw en palliatieve zorg, waarbij het ervaringsgerichte leren voor mij van belang is. Ik schreef een aantal boeken waaronder dichtbundels over sterven en rouw. Zelf volgde ik de 9-maanden groep in 2016 – in het jaar dat mijn vader stierf – bij Jacinta.

 

Al deze ervaringen komen bij elkaar in deze 9-maanden groep.