Werkwijze

Tijdens een intakegesprek bekijken we of je je veilig genoeg voelt om jouw ervaringen te delen en of mijn werkwijze bij je past. Wat ben je verloren met deze storm in jouw leven? We stellen samen vast wat het doel is dat je wilt bereiken. Dat kan gaan over het hervinden van je eigen veerkracht. Over het maken van verbindingen met je omgeving. Over op zoek gaan naar je roots. Over het terugvinden van levensvreugde. De begeleiding is afgestemd op jouw persoonlijke doel en is altijd op maat. We overleggen of er vervolgafspraken nodig zijn en in welke frequentie. Na een aantal afspraken evalueren we en bekijken wat er nog nodig is.

Ik maak gebruik van diverse gesprekstechnieken, de stilte en het stellen van vragen zijn daarbij leidend, creatieve werkvormen als tekenen, schilderen en schrijfopdrachten, systemisch werk, Verlies in beeld, spelvormen zoals ‘Alle sterren van de hemel’ of ‘Stromen van verbinding’ en ‘Stap voor stap’, helende verhalen en gedichten, mindfulness oefeningen, het maken van een genogram, lijfwerk, symbolische materialen, associatiekaarten en muziek.

De begeleiding kan bij mij in de praktijk plaatsvinden, bij jou thuis (bijvoorbeeld in een gezin met een ernstig ziek gezinslid) op een school of op een andere locatie in het geval van een lotgenotengroep of training.

Ik geloof dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander te worden gezien
te worden gehoord, te worden aangeraakt
Het grootste geschenk dat ik kan geven is
de ander te zien, te horen, te begrijpen, aan te raken
wanneer dat gebeurt voel ik dat er contact is gelegd
Virginia Satir