Werkwijze

Tijdens een intakegesprek bekijken we of je je veilig genoeg voelt om jouw ervaringen te delen en of mijn werkwijze bij je past. Wat ben je verloren met deze storm in jouw leven? We stellen samen vast wat het doel is dat je wilt bereiken. Dat kan gaan over het hervinden van je eigen veerkracht. Over het maken van verbindingen met je omgeving. Over op zoek gaan naar je roots. Over het terugvinden van levensvreugde. De begeleiding is afgestemd op jouw persoonlijke doel en is altijd op maat. We overleggen of er vervolgafspraken nodig zijn en in welke frequentie. Na een aantal afspraken evalueren we en bekijken wat er nog nodig is.

Ik maak gebruik van narratieve therapie, beeldende therapie, systemisch werk, Verlies in Beeld, cognitieve therapie, mindfulness, lichaamswerk, diverse gesprekstechnieken en talloze spelvormen.

Regelmatig begeleid ik lotgenotengroepen, voor kinderen, jongvolwassenen, partners of ouders.

Meermalen per jaar geef ik lezingen, trainingen en workshops over rouw o.a. Over rouw gesproken, Over rouw gesproken bij kinderen en jongeren, Over rouw gesproken de verdieping. Trainingen kunnen ook op maat worden gemaakt.  Ik draag voor uit mijn gedichtenbundels met muzikale omlijsting.

Ik geloof dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander te worden gezien
te worden gehoord, te worden aangeraakt
Het grootste geschenk dat ik kan geven is
de ander te zien, te horen, te begrijpen, aan te raken
wanneer dat gebeurt voel ik dat er contact is gelegd
Virginia Satir